Over ons

Wat is de Huurdersraad Capelle aan den IJssel?

De Huurdersraad Capelle aan den IJssel (HRC) behartigt de belangen van de huurders van Havensteder in Capelle a/d IJssel. De HRC is een vereniging, zoals bijvoorbeeld ook een voetbalclub dat is. De HRC voert regelmatig overleg met Havensteder en de gemeente over allerlei zaken die de huurders van Capelle aangaan. Verder heeft de Huurdersraad tweemaal per jaar overleg met het management Wonen van Capelle aan den IJssel.

“Havensteder vindt het belangrijk om op wijkniveau te overleggen met huurdersorganisaties. We bespreken onder andere de afrekening van servicekosten, sloop en nieuwbouw, en groot onderhoud.”

Wat doet de Huurdersraad voor huurders?

Havensteder vindt het belangrijk dat alle huurders fijn, veilig en in harmonie met elkaar wonen in Capelle aan den IJssel: nu én in de toekomst. Om echt te weten wat er speelt onder huurders, gaat Havensteder regelmatig in gesprek met huurders. In Capelle a/d IJssel vertegenwoordigt de Huurdersraad Capelle aan den IJssel (HRC) de huurders. De Huurdersraad en Havensteder spreken regelmatig over bijvoorbeeld huurverhoging, onderhoud, reparaties, maar ook overlast, speelplekken of evenementen.

Hoe werkt de Huurdersraad Capelle aan den IJssel samen?

De Huurdersraad Capelle aan den IJssel vertegenwoordigt alle huurders van Havensteder in Capelle a/d IJssel. De HRC zit op haar beurt in koepelorganisatie De Brug die alle huurders van Havensteder in alle steden en dorpen vertegenwoordigt. De Brug en de Huurdersraad gaan regelmatig in gesprek met Havensteder over wat er speelt bij huurders. Op deze wijze worden uw belangen behartigd op verschillende niveaus.

Huurders­participatie zoals ge­organi­seerd door Havensteder

De Brug

Huurdersraad Capelle aan den IJssel

Huurders­verenigingen en bewoners­commissies

Wist u dat u ook kunt aansluiten bij de Huurders­raad om direct mee te praten over het beleid?

We zien dat veel huurders niet weten wat de Huurdersraad is en hoe u als huurder echt mee kan beslissen over wat er gebeurt met de woningen en leefomgeving. Wilt u een keer kennismaken? De Huurdersraad is altijd op zoek naar nieuwe, actieve bestuursleden!

Lees hier het huishoudelijk reglement van de Huurdersraad.

Ga naar de inhoud