Oproep: Denk jij mee in onze denktank?

Denk jij mee in onze denktank?!

Huurdersraad Capelle wil voor een aantal onderwerpen gebruik maken van de stem van de Havensteder-huurders in Capelle aan den IJssel. We denken dat er onder de bewoners kennis, expertise en een mening zal zijn over bepaalde zaken en deze zouden wij graag horen. Daarom doen we een oproep onder de bewoners om deel te nemen aan de Denktank van de HRC.

Een denktank bestaat uit een groep van 4 á 5 enthousiaste huurders in Capelle aan den IJssel, die onder leiding van één of meerdere bestuursleden van de HRC met elkaar in overleg gaan over één specifiek thema dat speelt in Capelle. Door mee te doen, kun je een stevige meerwaarde zijn voor de raad. 

Het doel is om in drie á vier sessies in een tijdsbestek van 4 tot 6 maanden een onderbouwd advies aan het bestuur te kunnen geven met betrekking op de onderwerpen en tot een actieplan te komen.

In dit actieplan staat beschreven wat de belangrijkste aandachtspunten zijn binnen het bepaalde thema en hoe de Denktank denkt dat hieraan gewerkt kan worden samen met Capellenaren en/of Havensteder en/of de gemeente.

Het kan ook zijn dat er in de denktank meer doeners dan denkers aanwezig zijn en dat het resulteert in een club mensen die direct concrete acties in de buurt/wijk/gemeente organiseren.

Tijdens een eerste kennismaking maken de groepsleden afspraken over de vorm van de werkgroep, zo kan elke werkgroep zich op eigen manier organiseren.

Denktank veiligheid en afval

Er worden op dit moment twee denktanks opgezet: Één over veiligheid en één over afval. Heb je hierover ideeën, of ben je misschien beroepsmatig hiermee bezig en kun je expertise leveren? En vooral, wil je je buurt of wijk hiermee vooruit helpen?
Schroom niet om je te melden of om informatie te vragen. 

Stuur een berichtje voor het thema veiligheid naar rianne@huurdersraadcapelle.nl

Stuur een berichtje voor het thema afval naar bperfors@huurdersraadcapelle.nl

Ga naar de inhoud