Bestuur

Wim Spekman

Voorzitter

Sinds juli 2019 ben ik lid van het bestuur bij de HRC en heb met ingang van 12 april 2023 de taak op mij genomen van voorzitter.

Verder heb ik een HBO-opleidingen afgerond op financieel- en commercieel gebied. Ik ben voor mijn pensionering mede eigenaar geweest van een engineeringsbureau, welke actief is geweest op gebied van automatisering ten behoeve van ondergrondse infrastructuren. Voor tijdelijke management ondersteuning, advisering etcetera word ik nog regelmatig benaderd.

Wim de Bruin

Secretaris

Doelstelling van de Huurdersraad Capelle is om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen, zowel bij de verhuurder, de gemeente en andere instanties.

Het beste resultaat wordt echter bereikt als de huurder (u dus) zich bewust is van het feit dat hij/zij daar een belangrijke rol in speelt. U bent de ogen en de oren van de Huurdersraad. Dat vraagt van u bewust meedenken met de Huurdersraad.

Van uit dit standpunt ben ik enige jaren gelden in het bestuur van de Huurdersraad gaan zitten.

Erik Brandhorst

Penningmeester

Vanaf april ’24 ben ik bezig met werkzaamheden in de huurdersraad. 

Ik woon zelf in de Rondelen en weet dus als geen ander wat er speelt omtrent de huur, huuromgeving en de leefomgeving in deze buurt. Tevens beman ik voor Welzijn Capelle in de rondelen-wijk ‘Wijkwinkel de Knik’ op het Reviusrondeel. Daarnaast ben ik lid van de Adviesraad Sociaal Domein Capelle aan de IJssel.

Ik ga mij hard maken voor de belangen van de bewoners van de Rondelen en de omliggende gebieden. Ik heb heel goed zicht op de problemen die huurders ondervinden in hun contact met Havensteder en wil dit ook zo snel mogelijk opgelost hebben. Tevens speelt de ganzenproblematiek nog steeds een grote rol ondanks de opschoonactie van 2023.

Veiligheid en woongenot zijn bij mij speerpunten.

Ik heb er ontzettend veel zin in en wil hier een groot succes van maken.

Rianne Tetelepta

Lid bestuur

Met mijn man huur ik een woning van Havensteder in Capelle-West. Het is een gezellige wijk waar de bewoners, over het algemeen, niet weg willen en nog veel voor elkaar over hebben. De saamhorigheid is groot en ik voel mij daar thuis.

Een groot deel van de huurhuizen in Capelle-West zijn net-na-oorlogse woningen, gebouwd in de periode 1952-1957. Deze woningen verdienen onderhoud, veel meer onderhoud…. Je merkt dat de huizen niet altijd de aandacht krijgen dat nodig is. Dat is voor mij de reden geweest om mij begin 2023 aan te sluiten als bestuurslid van de HRC

Ik wil opkomen voor de belangen van mensen die daar zelf, om welke reden dan ook, misschien minder goed in zijn, niet de mogelijkheid hebben of dit niet alleen durven te doen. Ondanks dat de uitkomst niet altijd positief zal zijn blijf ik volhardend, tenslotte verdient iedereen een thuis.

Ik vertegenwoordig de wijken Capelle-West, ’s Gravenland en Fascinatio en zal bij de WOP-vergaderingen in deze wijken aanwezig zijn. Graag kom ik daar met de huurders in contact.

Barry Perfors

Lid bestuur

Hallo, mijn naam is Barry Perfors.

Ik woon ruim 10 jaar in Schollevaar. Sinds 2023 ben ik aangesloten bij de Huurdersraad Capelle.

Zodoende ben ik aanspreekpunt voor Schollevaar. Schollevaar is een grote wijk, daarom zoeken we nog een 2e aanspreekpunt.

Bij de WOP vergaderingen van Schollevaar kunt u mij vinden.
U kunt ook contact met mij opnemen via bperfors@huurdersraadcapelle.nl

Verder zit ik in werkgroep ‘Leefbaarheid en Veiligheid’ voor de prestatieafspraken met de gemeente en Havensteder.
En doe ik een stukje van de reclame voor de huurdersraad.

De HRC heeft 4x per jaar een openbare vergadering. Kom gerust eens langs

Mara van Boven

Lid bestuur

Ik ben Mara van Boven, woonachtig in Capelle aan den IJssel en huurder van Havensteder.

Ik zet mij in voor Middelwateringen-Oost en wil mijn bijdrage leveren op het gebied van het meebewegen met kwetsbare doelgroepen onder de huurders van Havensteder.

Ook zet ik me in om een open communicatie tussen verhuurder, huurder,  bewonersverenigingen en andere instanties te bewerkstelligen.

Participatie is de rode draad waar ik voor sta.  

Ga naar de inhoud