Bestuur

Wim Spekman

Voorzitter

Wim is sinds juli 2019 lid geworden van het bestuur bij de HRC en heeft met ingang van 12 april 2023 de taak op zich genomen van voorzitter.

Verder heeft hij  Hbo-opleidingen afgerond op financieel- en commercieel gebied. Is voor zijn pensionering mede eigenaar geweest van een engineeringsbureau welke actief is geweest op gebied van automatisering ten behoeve van ondergrondse infrastructuren. Hij wordt nog regelmatig benaderd voor tijdelijke management ondersteuning, advisering etc.

Miranda Knoop

Penningmeester

De reden dat ik mij aangemeld heb als Bestuurslid van de HRC is o.a. dat
ik al heel wat jaren aanwezig ben bij diverse vergaderingen van de HRC,
ook eerder heb deelgenomen aan een klankbordgroep en nu ook enige tijd
buurtcontact ben voor de wijk Schollevaar.

Als Bestuurslid heb ik meer verantwoordelijkheden, maar ook meer
inspraak om mee te praten over wat huurders en mijzelf bezig houden qua
problematieken in en om de woningen, die wij huren van Havensteder.

Ik streef ernaar om alles bespreekbaar te maken en te houden, om met
alle betrokkenen in gesprek te gaan en waar mogelijk tot een gepaste
oplossing te komen met elkaar.
En als wij er zelf niet uit komen, dan kijken wie wij dan aan kunnen
spreken om alsnog tot een oplossing te komen.

Wim de Bruin

Secretaris

Doelstelling van de Huurdersraad is om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen, zowel bij de verhuurder, de gemeente en andere instanties.

Het beste resultaat wordt echter bereikt als de huurder (u dus) zich bewust is van het feit dat hij/zij daar een belangrijke rol in speelt. U bent de ogen en de oren van de Huurdersraad. Dat vraagt van u bewust meedenken met de Huurdersraad. 

Van uit dit standpunt ben ik enige jaren gelden in het bestuur van de Huurdersraad gaan zitten. 

Fallon Molly

Lid bestuur

Vanaf 20-01-2023 ben ik lid van de HRC. Voor mij is het belangrijk dat huurders gehoord en gezien worden. Mijn streven is dan ook in gesprek te gaan met zowel de huurders als met alle organisaties/ partners, En  huurders, waar nodig, te ondersteunen.

Ook houd ik mij bezig met de  naamsbekendheid van de Huurdersraad Capelle.

(ook wel Public Relations genoemd).

Dit betekent dat ik veel met media bezig zal zijn en er voor zorg dat HRC goed op de kaart gezet wordt.

Rianne Tetelepta

Lid bestuur

……..