Verslag HRC Bestuursvergadering 9 april 2024

Verslag HRC Bestuursvergadering

9 april 2024

 

 1. Opening
  • Voorzitter opent en heet Erik welkom
 1. Mededelingen
  • Bestuur Er zijn geen mededelingen
 1. Voorstel Erik Brandhorst te benoemen in bestuur
  • Voorzitter  Bestuur stemt in
  • Tot akkoord ALV voorlopig bestuurslid. Tot die tijd draait Erik mee als aspirant lid
 1. Frequentie vergaderingen
  • Voorzitter stelt voor om 1 keer per 6 weken te vergaderen
  • Secretaris: Leidt tot 8/9 vergaderingen. Huidige frequentie leidt tot max 11 vergaderingen (in zomervakantie geen vergadering). Gezien aantal zaken zal frequentieverlaging leiden tot ophopen problemen.
  • Barry. Dit jaar nog niet. Volgend jaar weer bekijken.
  • Rianne is hier tegen
  • Voorstel niet aangenomen
 1. Verslag ALV
  • Rianne Nog niet ieder heeft verslag kunnen bekijken. Afgesproken wordt dat Rianne eventuele opmerkingen verwerkt maar dat dit bewerkte voorstel dan naar ALV kan.
 1. Punten ingebracht door Jonne
  • Secretaris geeft verslagje van gesprek hedenmorgen bij OppApp (Vertrek Samantha, terugkeer Jonne.) Secretaris heeft gesprek met Jonne over haar taak voor HRC
 1. Verslag en afsprakenlijst
  • Punt 10. Secr heeft Peter Paul gesproken. Stuk assetmanager is niet voor publiciteit beschikbaar.
  • Punt 11. 5 GO’s Er zijn diverse afspraken gemaakt. Secr. licht het mondeling toe
 1. Overzicht contacten HRC  Vast agendapunt
  • Secretaris: Er zijn verslagjes over WOP vergaderingen gestuurd. Stel voor dit niet meer te doen maar verslagen WOP door te sturen naar bestuur. Mochten er urgente punten in de WOP aan de orde zijn geweest dan kunnen die bij de contactenlijst aangekaart worden. Bestuur akkoord.
 1. OppApp Vast agendapunt
  • Voorstel: Twee denktanks, namelijk veiligheid en afval, worden ingesteld. Trekker namens bestuur voor afval Barry, voor veiligheid Rianne.
 1. Woningen Wingerd
  • Reactie HRC gevraagd. Zie ook plan. HRC heeft geen verder opmerkingen. Secretaris zal Andrean informeren.
 1. Verslag 5 GO’s 4 april
  • Secretaris geeft toelichting op de vergadering.
 1. Verslag bijeenkomst Havensteder over wijkbeheer en Van Groot naar Beter
  • Secretaris geeft mondeling impressie van bijeenkomst op 8 april. Was niet echt een verhelderende bijeenkomst. Bestuur stemt er mee in dat Leo Schoonmade deze sessies ook bijwoont.
 1. Duurzaamheid Vast agendapunt
  • Rianne Er zijn op dit moment geen acties
 1. Participatie Vast agendapunt Reacties op extra nieuwsbrief
  • Bestuur
  • Secretaris mist extra Nieuwsbrief op site.
  • Rianne/Barry gaan na of er extra aanmeldingen voor Nieuwsbrief zijn gekomen
  • Secretaris meent dat dit onderwerp wel meer aandacht verdient. Leidt tot discussie binnen bestuur. Besloten wordt er een flyer met “Wat doet de Huurdersraad” (gebaseerd op de banner) gemaakt zal worden. Rianne duikt in archief en informeert het bestuur. Barry zal flyer laten drukken zodat voorzitter op 18/4 bij oplevering Schermerhoek evt materiaal kan meenemen.
 1. PR
  • Barry Persbericht is verstuurd. Radio Capelle wil er aandacht aan besteden.
 1. Afscheid Leo en Asaina
  • Voorzitter Dankt Asaina voor haar werk. Telefoon wordt overgedragen aan |Erik.
  • Vertrek Leo is al op de website vermeld.
 1. Rondvraag
  • Bestuur Barry vraagt en krijgt toestemming banners HRC mee te nemen naar wijkfeest Schollevaar op 12/5

 

DATUM AFSPRAAK TE DOEN DOOR
09-04-2024 Plan woningen Schenkel Secretaris zal Andrean informeren.

 

Ga naar de inhoud