HRC Nieuws

Huurverhoging 2024

Ieder jaar op 1 juli mag de huur worden verhoogd. Havensteder is, net als de meeste andere Woningcorporaties, van plan om dit jaar de huur

Lees verder »

Vergaderschema 2024

Wilt u weten wanneer de Huurdersraad vergadert in 2024? De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt vier keer per jaar gehouden en is openbaar, iedereen mag dan

Lees verder »
Ga naar de inhoud