Huurverhoging 2024

Ieder jaar op 1 juli mag de huur worden verhoogd. Havensteder is, net als de meeste andere Woningcorporaties, van plan om dit jaar de huur met 5,3% te verhogen. Huurdersraad Capelle is het hier niet mee eens. De HRC heeft samen met andere bewonersorganisaties het advies uitgebracht om de huren niet meer dan 3,2% te verhogen. Dit komt overeen met de inflatie, berekend door het CBS. Havensteder moet de huurverhoging voor 1 mei bekend maken en onderbouwen in communicatie naar de huurders.

Het is mogelijk dat u in financiële problemen komt door deze huurverhoging. Havensteder heeft in de Prestatieafspraken beloofd om huurders te helpen met schulden, huurachterstanden en dreigende woninguitzetting. Het is belangrijk dat u het aangeeft bij Havensteder wanneer u de huur niet kunt betalen.

U kunt vanaf 1 mei bezwaar tegen de huurverhoging aangeven bij de huurcommissie. Op deze pagina vindt u het stappenplan hoe u bezwaar kunt aanteken.

Wat u wel alvast kunt doen: zet de automatische incasso van uw huur stop. Vanaf dat moment moet u zelf voor de 1e dag van de maand de huur overmaken naar Havensteder. Dan heeft u hiermee alvast zelf de controle. Anders komt u misschien voor een verrassing te staan wanneer de verhoogde huur automatisch wordt afgeschreven.
Om te voorkomen dat u alsnog in financiële problemen komt, dient u het verschil tussen oude huur en nieuwe huur  te reserveren of te sparen, totdat er een bindende uitspraak door de Huurcommisie is gedaan.

We raden u ook aan om 21 mei naar de openbare Algemene Ledenvergadering van de Huurdersraad te komen.
Bezoek ook de vergaderingen van het Wijk Overleg Platform (WOP) in uw buurt.

Wij zullen u via onze website https://huurdersraadcapelle.nl, nieuwsbrief en sociale media de komende tijd blijven informeren.

 

Download hier het advies van Huurdersalliantie De Brug

 

Ga naar de inhoud