HRC Nieuws

Vergaderschema 2024

Wilt u weten wanneer de Huurdersraad vergadert in 2024? De Algemene Ledenvergadering (ALV) wordt vier keer per jaar gehouden en is openbaar, iedereen mag dan

Lees verder »
Ga naar de inhoud