Algemene Ledenvergadering 21 mei 2024

 

Algemene Ledenvergadering 21 mei 2024

Op 21 mei jongstleden hield de Huurdersraad Capelle een Algemene Ledenvergadering. Op deze goed bezochte vergadering was het huurbeleid van Havensteder het belangrijkste punt. Namens Havensteder waren de bestuursvoorzitter Hedy van den Berk en enige medewerkers aanwezig. Lees hier de impressie van de bestuursvoorzitter over deze vergadering. De getoonde PowerPoint met de uitleg over de huurverhoging kunt u hier bekijken.

In deze vergadering gaf de waarnemend voorzitter uiting aan de tevredenheid van de Huurdersraad over de oprichting van de huurdersvereniging Schermerhoek en de bewonerscommissie Bandahof. Goede organisatie van huurders is belangrijk om belangen van huurders te behartigen.

Verheugend was ook de unanieme benoeming van Mara van Boven en Erik Brandhorst in het bestuur van de HRC. Op onze site kunt u nader kennismaken met hen.

Contact Ons

Meidoornveld 192
2906 AH Capelle aan den IJssel

Ga naar de inhoud