Algemene vergadering 23 november 2022

Op 23 november houdt de HRC haar algemene vergadering. Dat is een hybride vergadering, d.w.z. u kunt de vergadering bijwonen op Meidoornveld 192 of via Zoom.

Als u de vergadering wilt bijwonen wordt u verzocht de secretaris (secretaris@huurdersraadcapelle.nl) te berichten HOE u de vergadering (in persoon of via zoom) wenst bij te wonen.

De secretaris neemt dan contact met u op.

Hieronder vindt u de agenda.

Als u de stukken wenst te ontvangen, wordt u verzocht dit te melden bij de secretaris (secretaris@huurdersraadcapelle.nl).

De HRC hoopt u te begroeten.

Groet,

secr HRC

AGENDA ALGEMENE VERGADERING

23 november 2022

AANVANG 20.00 UUR

Locatie kantoor Meidoornveld 192

  1. Opening.
  2. Mededelingen.

o   Vergadering is hybride en kan dus zowel via Zoom als in persoon bijgewoond worden

  1. Verslag vorig vergadering Verslag ALV 7 juli 2022
  2. Informatie over OppApp door Saskia Reudink

o   Saskia geeft informatie over werking van de OppApp (is app op telefoon die gebruikt gaat worden voor communicatie naar huurders)

  1. Voordracht Leo Schoonmade als lid bestuur Bereidverklaring
  2. Rooster van aftreden
  3. Vertrek voorzitter

o   Arjan heeft aangegeven om persoonlijke redenen terug te treden als lid (voorzitter) bestuur

  1. Nieuwe statuten

o   De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen bestaat 1 juli één jaar. Die wet maakt herziening van de statuten nodig ivm het risico op hoofdelijke aansprakelijkheidsstelling van bestuursleden.

Ook was statutenaanpassing nodig i.v.m. hybridevergadering

  1. Concept jaarverslag en Concept begroting
  2. Rondvraag

Contact Ons

Meidoornveld 192
2906 AH Capelle aan den IJssel

Ga naar de inhoud