Wet goed verhuurderschap

Geachte huurder,

Met ingang van 1 juli 2023 is de Wet goed verhuurderschap in werking getreden waardoor gemeenten meer bevoegdheden krijgen om huurders te beschermen tegen misstanden.

Door de wet kunnen gemeenten eisen stellen aan onderhoud en maximale huurprijzen. Daarnaast zijn er regels voor verhuurders en bemiddelaars om discriminatie te voorkomen, waarborgsommen en servicekosten te beperken, en huurders van informatie te voorzien.

Gemeenten moeten een meldpunt instellen waar huurders terecht kunnen met klachten over ongewenst verhuurgedrag. Lees hierover meer op de website van de Rijksoverheid via de volgende link:

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstel Goed Verhuurderschap

Huurverhogingen

De huurprijzen van sociale huurwoningen mogen ieder jaar op 1 juli omhoog, zo ook dit jaar. Bedraagt de kale huur 300 euro of meer, dan geldt een maximale huurverhoging van 3,1 procent. Is de kale huur lager dan 300 euro, dan is de verhoging maximaal 25 euro.

Contact Ons

Meidoornveld 192
2906 AH Capelle aan den IJssel

Ga naar de inhoud