PRESTATIEAFSPRAKEN

Op 4 december 2023 heeft de ALV van de Huurdersraad ingestemd met de prestatieafspraken die gesloten zijn tussen gemeente, Havensteder en de Huurdersraad Capelle.

Op 6 december is in de commissie Stedelijke Ontwikkeling en Beheer, van de gemeente over het algemeen positief gereageerd op deze afspraken.

Als nu het College nog positief besluit, kunnen de afspraken op 19 december ondertekend worden.

Dat betekent dat voor de jaren 2024 en 2025 er een afsprakenlijst is met belangrijke punten voor de gemeente, Havensteder en de huurders.

De Huurdersraad zal in 2024 en 2025 de voortgang van en het nakomen van die afspraken bewaken.

U vindt overigens deze prestatieafspraken op onze site (https://huurdersraadcapelle.nl/huurdersraad-capelle-houdt-extra-ledenvergadering/)

Contact Ons

Meidoornveld 192
2906 AH Capelle aan den IJssel

Ga naar de inhoud