Oproep ‘Top 3 ergernissen’

De Top 3 Ergernissen is een initiatief van Havensteder, dat in het leven geroepen is voor het aanpakken van de belangrijkste ergernissen van huurders. Jaarlijks stelt Havensteder hiervoor een budget beschikbaar.

Als huurder ergert u zich wellicht aan iets in uw woonomgeving. Die ergernis meldt u bij de Huurdersraad Capelle met uw suggestie hoe het beter kan. Uit alle meldingen die binnenkomen wordt een selectie gemaakt. Deze selectie gaat ter beoordeling naar Havensteder.

OM WELKE ERGERNISSEN GAAT HET?

Meldingen die in aanmerking komen voor de Top 3 Ergernissen zijn gericht op het schoon, heel en veilig houden van de woonomgeving. Denk aan het verlichten van donkere achterpaden, het opknappen van verwaarloosde groengebieden of het verfraaien van sfeerloze entrees.

MELD UW ERGERNIS VÓÓR 1 AUGUSTUS AAN!

Ergert u zich aan iets in uw woonomgeving? En heeft u een idee hoe dit beter kan? Meld uw ergernis dan vóór 1 augustus 2024 bij de Huurdersraad Capelle met als onderwerp Top-3 Ergernissen. Stuur een mail naar info@huurdersraadcapelle.nl.

Contact Ons

Meidoornveld 192
2906 AH Capelle aan den IJssel

Ga naar de inhoud