HRC en de doelstellingen van Havensteder

LIBERALISATIE EN VERKOOP

Havensteder
Verkoop van huurwoningen. Door de opbrengsten van deze verkoop kunnen we blijven investeren in de bestaande voorraad, nieuwbouw en leefbaarheid. Bovendien zorgen we voor een gevarieerd aanbod en een duurzame vastgoedportefeuille. Havensteder heeft ca. 1.270 woningen gelabeld om in Gemeente Capelle aan den IJssel 2018 te verkopen. In 2018 verwachten we circa 39 woningen in Capelle aan den IJssel te verkopen (via uitponden).

Reactie HRC
De HRC is van mening dat gelden die vrijkomen bij de verkoop van het bezit in Capelle aan den IJssel, zoveel mogelijk in de wijk/buurt van herkomst geïnvesteerd moeten worden.

NIEUWBOUW  EN AANKOOP WONINGEN

Havensteder
In de huidige MIDOB 2017-2021 zijn in 2018 geen nieuwbouwplannen opgenomen.
Havensteder onderzoekt mogelijkheden om te komen tot transformatie van leegstaand van kantoren naar woonfuncties

Reactie HRC
Hetgeen hier gepresenteerd worden vindt de HRC weinig ambitieus. Er moet voldoende aanbod sociale huurwoningen blijven. En waarom wordt niet in het middensegment geïnvesteerd?
Onderzoeken naar transformatie zijn in het verleden al vaker uitgevoerd, met name wat betreft de leegstaande kantoren in Rivium. Transformeren moet een realistische optie zijn.

DUURZAAMHEID

Havensteder
In Capelle aan den IJssel gaan we door met de inzet van energieambassadeurs ( TRIME ) om huurders te adviseren hoe ze energie kunnen besparen door gedragsverandering. We onderzoeken de mogelijkheid om energieambassadeurs in te zetten bij een renovatieproject.

Reactie HRC
De Huurdersraad Capelle neemt hierin het voortouw en vervult een ambassadeursrol.

BEREIKBAARHEID VOOR DOELGROEP

Havensteder
Havensteder vindt het belangrijk dat er goede werkafspraken met de gemeente zijn m.b.t. WMO-zaken. Huurders en/of omwonenden moeten zo prettig mogelijk (langer) (eerder) thuis wonen.
De gemeenten en Havensteder monitoren de wijze waarop zij en de zorgaanbieders samenwerken binnen c.q. uitvoering geven aan de WMO.

Reactie HRC 
De HRC is het met Havensteder eens dat er een integraal overzicht moet komen van de verspreiding van deze (potentiële) problematiek. Een kaart zoals die in de gemeente Rotterdam beschikbaar is, moet daarbij het uitgangspunt vormen.

LEEFBAARHEID

Havensteder
Havensteder pleegt extra inzet om de leefbaarheid en het woongenot van haar huurders te vergroten.

Reactie HRC
De HRC is van mening dat alle wijken moeten profiteren van de leefbaarheidsbudgetten. De indruk is nu dat een klein deel van de wijken budget ontvangen, en de ‘goede’ wijken niets.

Contact Ons

Meidoornveld 192
2906 AH Capelle aan den IJssel

Ga naar de inhoud