Bericht van Havensteder over afrekening stookkosten

HRC heeft onderstaand bericht van Havensteder ontvangen over de afrekening van stookkosten voor de complexen met blokverwarming.

..

AFREKENING STOOKKOSTEN

In eerste instantie heeft Havensteder alle huurders van de complexen waar zij de warmtelevering niet vóór 1 juli 2023 af kon rekenen een brief gestuurd, met de boodschap dat die deadline niet gehaald kon worden. Deze brief was algemeen en had betrekking op meerdere complexen in meerdere gemeenten. Er stonden geen bijzonderheden per complex in dit schrijven van d.d. 28-06-2023.

Niet tijdig afrekenen:

De verhuurders zijn verplicht om de servicekosten en warmtelevering binnen 6 maanden na afsluiten van het tijdvak af te rekenen. Wanneer de verhuurder niet op tijd is met de afrekening dan kunnen belanghebbenden naar de huurcommissie stappen.

De huurcommissie zal de klanten middels een “Uitspraak” in het gelijk stellen. Echter, die uitspraak zal een standaard uitspraak zijn die op voorhand al vastligt. De sanctie is dan dat de verhuurder per 1 januari van het opvolgende jaar de voorschotten niet mag aanpassen.

En die sanctie…, daar hebben wij met zijn allen dus helemaal niets aan. Als je de voorschotten niet aanpast terwijl de inflatie om zich heen slaat, levert dat in het volgende jaar bij de jaarafrekening een bij te betalen bedrag op.

Dus geen voorschot aanpassen komt weer terug als een boemerang bij de huurders. Deze standaard uitspraak van de huurcommissie is dus een papieren tijger.

Daarnaast:

Wanneer een verhuurder langer dan 2 jaar na het einde van het afrekenjaar de afrekening pas presenteert, of nog steeds niet heeft gepresenteerd dan dient het voorschot terugbetaald te worden aan de huurders. (zonder kosten dus) Ook dit is een standaard uitspraak van de huurcommissie.

In de regel verwijzen wij onze huurders niet naar de huurcommissie als ze willen klagen over laat afrekenen. (laat = tussen 6 maanden en 2 jaar na afrekentijdvak) Wij weten immers al hoe de uitspraak zal luiden en dat die uitspraak niets oplevert, voor niemand.

In de regel is een huurcommissiezaak ná 2 jaar na het afrekentijdvak niet nodig. Wij weten (ook hier) wat de standaard uitspraak zal zijn: “verhuurder moet voorschot terugbetalen”

Op zo’n moment voorkomen wij natuurlijk die potentiële huurcommissiezaak door uit onszelf al de voorschotten terug te betalen.

Met andere woorden;

Er valt voor huurders niet veel te bereiken met de huurcommissieprocedures die hiervoor beschikbaar zijn. 

Het kán er in de praktijk op neer komen dat de 6 maanden deadline een 24 maandendeadline wordt.

Contact Ons

Meidoornveld 192
2906 AH Capelle aan den IJssel

Ga naar de inhoud