Bestuur

Arjan de Braal

Voorzitter

Als voorzitter van de HRC vind ik het belangrijk dat we mee praten en beslissen over allerlei huurderszaken, bijv. over kwalitatief goede, beschikbare en betaalbare woningen.

Ook het kritisch volgen van de besluiten van Havensteder en de signalering van wat huurders vinden, is van wezenlijk belang zodat huurders weten waar ze aan toe zijn.

Roël Bout

Lid bestuur

Als bestuurslid van de HRC, vind ik het heel positief, dat onze inzet en inspraak op diverse niveaus worden gewaardeerd. Wij blijven ons ook inzetten voor o.a. leefbaarheid, veiligheid en het welzijn van de huurders in de wijken.

Ook ontzettend belangrijk is, dat wij positief in gesprek blijven met de partners o.a. de gemeente, de woningcorporatie  ( Havensteder ) de huurders en de klankbordgroepen die namens de huurders periodiek in overleg treden met Havensteder bij nieuwbouw en renovatieprojecten.

Wim de Bruin

Secretaris

Doelstelling van de Huurdersraad is om de belangen van de huurders zo goed mogelijk te behartigen, zowel bij de verhuurder, de gemeente en andere instanties.

Het beste resultaat wordt echter bereikt als de huurder (u dus) zich bewust is van het feit dat hij/zij daar een belangrijke rol in speelt. U bent de ogen en de oren van de Huurdersraad. Dat vraagt van u bewust meedenken met de Huurdersraad. 

Van uit dit standpunt ben ik enige jaren gelden in het bestuur van de Huurdersraad gaan zitten. 

Wim Spekman

Penningmeester

Wim is sinds juli 2019 lid geworden van het bestuur bij de HRC en heeft met ingang van 1 januari 2020 de taak op zich genomen van penningmeester.

Verder heeft hij  Hbo-opleidingen afgerond op financieel- en commercieel gebied.Is voor zijn pensionering mede eigenaar geweest van een engineeringsbureau welke actief is geweest op gebied van automatisering ten behoeve van ondergrondse infrastructuren.Hij wordt nog regelmatig benaderd voor tijdelijke management ondersteuning, advisering etc.

Miranda Knoop

Lid bestuur

De reden dat ik mij aangemeld heb als Bestuurslid van de HRC is o.a. dat
ik al heel wat jaren aanwezig ben bij diverse vergaderingen van de HRC,
ook eerder heb deelgenomen aan een klankbordgroep en nu ook enige tijd
buurtcontact ben voor de wijk Schollevaar.

Als Bestuurslid heb ik meer verantwoordelijkheden, maar ook meer
inspraak om mee te praten over wat huurders en mijzelf bezig houden qua
problematieken in en om de woningen, die wij huren van Havensteder.

Ik streef ernaar om alles bespreekbaar te maken en te houden, om met
alle betrokkenen in gesprek te gaan en waar mogelijk tot een gepaste
oplossing te komen met elkaar.
En als wij er zelf niet uit komen, dan kijken wie wij dan aan kunnen
spreken om alsnog tot een oplossing te komen.